logo
ARKITEKTByg Garanti
JBN BYGGE OG ANLÆG
Nordre Strandvej 27 A
3250 Gilleleje
CVR: 86674610

4830 0063
2098 5484
jbn@jbn-byg.dk


Råd i tagudhæng og del af spær.Råd i tagudhæng og del af spær.

Vores tegnestue,

ved firmanavn Gilleleje Tegnestue, har i årenes løb stået for alle former for projektering og beskrivelser i forbindelse med myndighedsbehandling. Vi har bl.a. projekteret parcelhuse, sommerhuse, til- og ombygninger, supermarkeder, bådebyggeri, badebroer og meget andet.

Færdigt resultat af en total om- og tilbygning.Færdigt resultat af en total om- og tilbygning.


Beskikket bygningssagkyndig

Ligeledes udfører vi rapporter over ejendommes vedligeholdelsesbudgetter, således at bygherren altid får udført de enkelte vedligeholdelsesopgaver i den bedst økonomiske rækkefølge.
I forbindelse med Gilleleje Tegnestues alsidige arbejdsopgaver, har vi med vores viden opnået at blive godkendt som beskikkede bygningssagkyndige for huseftersynsordningen af Økonomi- og Erhvervsministeriet ved salg af ejendomme. Kontakt os for besigtigelse og vurdering af deres ejendom og evt. udførelse af tilstandsreport og energiberegning.
Vi har tillige gennemgået kurser i syn og skøn for boliger og erhverv, hvorefter vi kan rekvireres til både civilret og voldgiftsret.
Copyright © 2013 JBN BYGGE OG ANLÆG - All rights reserved.